Acta PEPISO dijous 15 de novembre de 2012

Acta PEPISO dijous 15 de novembre de 2012

Lloc: Centre Cívic Sant Martí
Hora: 19:30 h

Assistents:

– Anna Martinez (PEPISO)
– Oriol Torras Albert (PEPISO)
– Llorenç Pérez Escudero (PEPISO)
– Lydia Sánchez Collado (PEPISO)

Ordre del dia:

1.- Auditories energètiques al Mercat de Provençals i a l’Escola la Pau.
2.- Potencial solar del barri de Sant Martí. Calendari i forma de procedir.
3.- Presentació del PEPISO i xerrada de facturació elèctrica a càrrec d’Ecoserveis el dia 27. Hem de quedar un dia per penjar els cartells del barri així com un altre dia els d’Ecoserveis ens han dit que podem passar per la seu i ens expllicaran la xerrada. S’ha de fer la presentació en ppt.
4.- Enquesta PEPISO que volem  portar a terme el dia de la presentació el 27 de novembre.
5.- Altres propostes, idees, etc.
______________________________________________________________
La reunió s’inicia tractant la xerrada a realitzar envers les factures elèctriques i de gas domèstiques. S’acorda realitzar un total de 75 fotocòpies en blanc i negre del cartell realitzat. S’aprofita per realitzar, per la mateixa jornada, 30 fotocòpies de la presentació del PEPISO i 30 fotocòpies de l’enquesta a realitzar el mateix dia de la presentació del Taller de Factures (27 de novembre).S’acorden dos (2) dies per penjar els cartells del Taller de Factures pel:- Dissabte 17 de novembre de 2012 a les 11:00 hores (Lloc de trobada: Porta del Centre Cívic de Sant Martí)
– Dijous 22 de novembre de 2012 a les 18:00 hores (Lloc de trobada: Porta del Centre Cívic de Sant Martí)La presentació del PEPISO serà realitzada abans de l’inici del Taller de Factures. Per això, es realitzarà un presentació en Power Point. Lydia iniciarà en un google docs la presentació i la presentarà a la resta de components del PEPISO per la seva elaboració. La presentació ha de ser senzilla, curta i preferiblement amb imatges.

S’acorda realitzar un calendari en el google docs per preparar i presentar el calendari pels tres (3) projectes que es duran a terme. El googledocs el crearà en Llorenç i el dividirà en la següent forma (ha d’estar enllestit abans del 30 de novembre):

– GENER => Projecte “Escola La PAU”
– FEBRER => Projecte “Mercat de Provençals”
– MARÇ => “Teulades solars”

El calendari es presentarà per l’aprovació de les dates al Sr.Toribio (ETP Clot).

La reunió finalitza a les 21:15 hores.

Anuncis