Acta PEPISO divendres 21 setembre 2012

Acta PEPISO divendres 21 de setembre de 2012

Lloc: ETP Clot
Hora: 18:45 h
Assistents:

– Antonio Toribio (ETP Clot)
– Ricard Álvarez (veí)
– Laia Serra (veïna)
– Fermín Jiménez (veí)

– Oriol Torras Albert (PEPISO)
– Llorenç Pérez Escudero (veí-PEPISO)
– Lydia Sánchez Collado (Excusada)

Ordre del dia.-

1. Llista de material a llogar o comprar (fotocòpies, analitzadors de xarxa, luxómetres, divulgació,…) => Pressupost projecte.
2. Necessitats vàries.
3.  Fitxes que es faran servir pels centres o aquestes les realitzen els mateixos auditors amb el recolçament de les que dispossem.
4.  Organització de les sortides del alumnes als centres a auditar: Qui es responsabilitza, persones de contacte dels centres, tutor,…
5.  Blog.
6.  Propostes a part de les auditories com per exemple un Mapa de Potencial Solar del barri per identificar teulats on posar panells fotovoltaics (potencial generador del barri).
7.  Definir calendari per penjar al blog.
8.  Altres.

________________________________________________________

La reunió s’inicia amb una explicació del projecte PEPISO per part de Ricard Álvarez als nouvinguts Fermín Jiménez i Laia Serra.
A continuació es resumeixen els punts de l’ordre del dia en conjunt segons s’anaven tractant.

El material necessari per la realització de les auditories energètiques pot ser llogat o aportat gratuïtament per l’Agenda 21. La companya de l’A21 facilita el contacte de la persona encarregada i facilita llistat de material disponible. Es recupera la informació i s’adjunta (informació rebuda el 26 de setembre de 2012):
Pel tema dels material al Servei de Documentació d’Educació Ambiental […]
El material és el següent: un mesurador de radiacions electromagnètiques, un luxòmetre digital, un mesurador de monòxid de carboni, 8 sonòmetres, quatre ràdios solars, tres  comptadors de consum d’electricitat, tres llanternes solars, una maqueta d’un aerogenerador, un carregador de piles solar, una maqueta depuradora d’aigua, quatre binocles, un ‘súper òptic wonder’ [aparell molt útil amb les següents funcions: brúixola, lent d’augment, plànol d’observació, binocle, heliògraf, llanterna, xiulet, codi morse, rellotge solar universal i quadrant (per mesurar l’alçada angular d’un objecte respecte l’horitzó)] i un ‘zoomscope’ (microscopi de camp que consta d’un objectiu, un ocular i una lent mòbil que permet variar l’augment).

 

Material.- Es recorda que el material necessari per fer les auditories marcarà el pressupost necessari (s’explica que segons condicionants actuals s’ha de generar el doble de pressupost demanat).
Altre material necessari pot ser: Fotocòpies, material fungible,…
Per poder recaptar el pressupost equivalent a la subvenció demanada es donent exemples d’actuació: ETP Clot pugui aportar una donació al projecte, realitzar activitats a la Festa de Sant Martí, ajudes vàries veïnals com per exemple esponsarització de comerços del barri,…
Per definir el material i les idees per aconseguir ingresos es proposa un “google docs” per aportar cadascú les neccessitats. S’aprofita el “google docs” per definir un document de presentació del projecte: Què és el PEPISO? Què volem? Qui som? Quins projectes tenim definits? Calendari fins a cap d’any… Crearà el document “google docs” el company Oriol.

 

Projectes.- Es defineixen unes propostes per a realitzar com a projectes dins del PEPISO i que seran realitzats pels alumnes de l’ETP Clot i veïns del PEPISO amb els objectius de donar a conèixer l’energia al barri i impulsi el moviment veïnal en torn de l’energia des del seu punt holístic. Els projectes proposats i que estudiaran casos concrets dels mateixos són:
– Escola La Pau:
– Mercat municipal:
– Potencial Solar del Barri amb col·laboració del veïnatge.
– Difusió per part dels membres del PEPISO per donar a conèixer l’energia i crear un debat constructiu entorn l’energia.

 

S’explica que els projectes a realitzar per part de l’alumnat de l’ETP Clot sigui realitzat dins del curs en el mòdul de Projecte Final. Per tant, el treball dels alumnes no te res a veure amb les pràctiques realitzades com a complementació de la formació. Els alumnes seran escollits pel professorat segons les seves inquietuts. El treball corresponent als membres del PEPISO pot consistir en el contacte amb els centres a auditar, presentació del projecte, difusió,… O sigui, un treball previ, treball durant el projecte i resultats entorn a l’energia i crear un debat envers la mateixa. Important que els resultats dels alumnes sigui presentat al veïnatge.
L’assegurança i la responsabilitat civil dels alumnes estaria sota càrrec a l’ETP Clot.

 

La reunió finalitza a les 20:30 hores aproximadament quedant per la reunió dels Grups de Treball del PEP el dijous 27 de setembre al Centre Cívic de Sant Martí. Seria recomanable que el “google docs” es vagi omplint.

* Els contactes de l’A21 i dels centres on es durà a terme els projectes s’han omès intencionadament.

Anuncis