Acta PEPISO dijous 15 de novembre de 2012

Acta PEPISO dijous 15 de novembre de 2012

Lloc: Centre Cívic Sant Martí
Hora: 19:30 h

Assistents:

– Anna Martinez (PEPISO)
– Oriol Torras Albert (PEPISO)
– Llorenç Pérez Escudero (PEPISO)
– Lydia Sánchez Collado (PEPISO)

Ordre del dia:

1.- Auditories energètiques al Mercat de Provençals i a l’Escola la Pau.
2.- Potencial solar del barri de Sant Martí. Calendari i forma de procedir.
3.- Presentació del PEPISO i xerrada de facturació elèctrica a càrrec d’Ecoserveis el dia 27. Hem de quedar un dia per penjar els cartells del barri així com un altre dia els d’Ecoserveis ens han dit que podem passar per la seu i ens expllicaran la xerrada. S’ha de fer la presentació en ppt.
4.- Enquesta PEPISO que volem  portar a terme el dia de la presentació el 27 de novembre.
5.- Altres propostes, idees, etc.
______________________________________________________________
La reunió s’inicia tractant la xerrada a realitzar envers les factures elèctriques i de gas domèstiques. S’acorda realitzar un total de 75 fotocòpies en blanc i negre del cartell realitzat. S’aprofita per realitzar, per la mateixa jornada, 30 fotocòpies de la presentació del PEPISO i 30 fotocòpies de l’enquesta a realitzar el mateix dia de la presentació del Taller de Factures (27 de novembre).S’acorden dos (2) dies per penjar els cartells del Taller de Factures pel:- Dissabte 17 de novembre de 2012 a les 11:00 hores (Lloc de trobada: Porta del Centre Cívic de Sant Martí)
– Dijous 22 de novembre de 2012 a les 18:00 hores (Lloc de trobada: Porta del Centre Cívic de Sant Martí)La presentació del PEPISO serà realitzada abans de l’inici del Taller de Factures. Per això, es realitzarà un presentació en Power Point. Lydia iniciarà en un google docs la presentació i la presentarà a la resta de components del PEPISO per la seva elaboració. La presentació ha de ser senzilla, curta i preferiblement amb imatges.

S’acorda realitzar un calendari en el google docs per preparar i presentar el calendari pels tres (3) projectes que es duran a terme. El googledocs el crearà en Llorenç i el dividirà en la següent forma (ha d’estar enllestit abans del 30 de novembre):

– GENER => Projecte “Escola La PAU”
– FEBRER => Projecte “Mercat de Provençals”
– MARÇ => “Teulades solars”

El calendari es presentarà per l’aprovació de les dates al Sr.Toribio (ETP Clot).

La reunió finalitza a les 21:15 hores.

Anuncis

Reunió PEPISO: Dijous 15 de novembre 19:30 hores

Reunió PEPISO.-

Lloc: Bar del Centre Cívic de Sant Martí

Hora: 19:30 hores

Dia: Dijous 15 de Novembre de 2012

Ordre del dia.-

1.- Auditories energètiques al Mercat de Provençals i a l’Escola la Pau.
2.- Potencial solar del barri de Sant Martí. Calendari i forma de procedir.
3.- Presentació del PEPISO i xerrada de facturació elèctrica a càrrec d’Ecoserveis el dia 27. Hem de quedar un dia per penjar els cartells del barri així com un altre dia els d’Ecoserveis ens han dit que podem passar per la seu i ens expllicaran la xerrada. S’ha de fer la presentació en ppt.
4.- Enquesta PEPISO que volem  portar a terme el dia de la presentació el 27 de novembre.
4.- Altres propostes, idees, etc.
Documents de treball:
– Presentació PEPISO =>121111 Presentacio PEPISO
– Enquesta PEPISO => 121111 Enquesta PEPISO
– Cartell xerrada FACTURES => 121111 Cartell taller factures

Acta reunió PEPISO 17 juliol 2012

Acta PEPISO dimarts 17 de juliol de 2012.

Lloc: ETP Clot
Hora: 17:30 h
Assistents:

– Antonio Toribio (ETP Clot)
– Jordi Nosas (ETP Clot)
– Lydia Sánchez Collado (PEPISO)
– Oriol Torras Albert (PEPISO)
– Llorenç Pérez Escudero (PEPISO)

Absents:

– Raquel Núñez Sánchez (PEPISO)

La reunió s’inicia amb el procediment que s’hauria d’emprar perquè alumnes puguin anar als centres a auditar. El Sr.Nosas i el Sr.Toribio expliquen que quan un alumne fa unes pràctiques en una empresa, per part de l’empresa hi ha un responsable o tutor de l’alumne perquè certifiqui les hores i la dedicació de l’alumne. Per tant, el procediment ha de ser el mateix per fer les auditories energètiques en centres públics però que el tutor sigui l’Agència d’Energia de Barcelona com a responsable energètic de l’Ajuntament de Barcelona i com a certificadora pel reconeixement de les hores emprades per l’alumne. No obstant, davant la impossibilitat de que l’AEB es personi als centres públics pel seguiment pertinent, aquesta podria delegar a aquelles persones o associacions que han reclamat una auditoria energètica: Director del centre educactiu, AMPA,…
Dins del procediment descrit el Sr.Nosas i Sr.Toribio s’encarregarien de definir la metodologia de treball dels alumnes en el centre públic i el protocol a emprar per part de l’alumne en els centres públics.

Altres aspectes a destacar són:
– Necessitat de poder explicar el projecte a la AEB.
– Buscar aquells edificis amb necessitats de ser auditats o que estiguin interessats.
– Important contactar amb els centres que s’hagin d’auditar per tenir una persona de contacte i aconseguir fàcilment dades de facturació i plànols o projecte de l’edifici a auditar.

Altres temes importants tractats són els mitjans que s’emprarien per agafar les dades energètiques. A dia d’avui existeixe molt material que s’ha de refer segons el centre públic a auditar:
– Fitxes Agenda21
– Fitxes “companya Lidya” envers auditories en edificis municipals.
– Fitxes FENERCOM http://www.fenercom.com/
– …
– Equips que puguin ser llogats: Per exemple analitzadors de xarxa instal·lats en endolls.

Per acabar la reunió es decideix que és important no abastir molt i anar poc a poc per poder crear unes bases sòlides. Per tant, es decideix intentar contactar amb els següents centres:

– Mercat de Provençals
– Mercat de “La Palmera”
– Escola La Pau (interessats des de l’AMPA)
– Centre Cívic de Sant Martí.

La feina de contacte i divulgació seria treball a exercir pels components del PEPISO.

La propera data de reunió serà confirmada una vegada es dispossin de les persones de contacte i la seva predisposició a que els centres públics on treballen siguin auditats. S’escull la primera setmana de setembre com a possible data de reunió a confirmar.

PEPISO.

https://plaenergiaparticipatiusantmarti.wordpress.com/